HAVELSAN ve Jandarma bünyesindeki fiziki ve elektronik ortamdaki belge dosya ve klasörlerin sayısal ortamda hazırlanmasını, paylaşımını, dolaşımını, güvenli ve sistematik bir şekilde arşivlenmesini, bilgi ihtiyacını karşılamada elektronik ve fiziki ortamdaki belgelere hızla ve güvenle erişimi mümkün kılan elektronik belge yönetim sistemi iyileştirmeleri ve ek paketleri geliştirilmiştir. Bu amaçla yazılım geliştirme döngüsü faaliyetlerinin yanı sıra projenin hayata geçmesi için entegrasyon, veri aktarımı, eğitim ve kurulum faaliyetleri de gerçekleştirmiştir.