Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvarları’nın Analiz için gelen numunelerin kabulünden, analizin onaylanıp raporlanmasına kadar olan bütün süreçlerini, kullanılan sarf malzemeleri ve personellerin performansını yönetebileceği bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde birden fazla noktada bulunan laboratuvarların tek bir merkezden takibi ve yönetimi sağlanmıştır.