İç süreçlerde kullanılan akış platformu temelli, web tabanlı yönetim sistemi için yazılım geliştirme ve hata giderme hizmeti verilmiştir.