Ante Grup, 2012 yılında % 100 yerli sermayeli olarak kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren, savunma sanayi, telekomünikasyon, kamu, üretim, inşaat, eğitim, ithalat ve ihracat gibi konularda faaliyet gösteren şirketler için birçok yazılım projesinde yer almış ve yükümlülüklerini yüksek kalitede, başarı ile yerine getirmiştir.

Faaliyet alanlarına ve çalışanlarına sürekli yatırım yaparak, sürdürülebilir bir gelişme sağlama amacında olan Ante Grup, genç, dinamik yapısı ve sahip olduğu önemli iş gücü ile yurdumuzda ve yurt dışındaki ülkelerde bulunan müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunma gayretindedir.

Gelişen teknolojiyi takip ederek uygulayan, modern iş yönetimi ve kalite yönetimi prensiplerini ilke edinen Ante Grup, hizmet verdiği coğrafyayı genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak şirketimiz TÜRKAK akreditasyonlu ISO 9001:2008 ve ISO 27001:2013 sertifikasyonlarına sahiptir.

Farklarımız

Projelerimizde yer alan tüm etkenleri (zaman, insan kaynağı, teknoloji, vb.) müşterilerimizin de fikirlerini alarak planlıyor ve planlara bağlı kalıyoruz.

Tüm bilgi birikimimizi ve tecrübemizi oluşturacağımız “Risk Planlarına” aktarıyor, riskleri mümkün olduğu ölçüde henüz meydana gelmeden ortadan kaldırıyoruz.

Şirket olarak tek bir proje yönetim metodolojisi kullanmak yerine, projeye en uygun yöntemi seçiyoruz (Prince2, Agile, Scrum, vb.).

Tüm projelerimizde, paydaşlarımız ile olan iletişimimizi maksimumda tutuyor, bilgilendirme toplantıları ile müşterilerimizin her an gelinen nokta hakkında doğru bilgi almalarını sağlıyoruz.

Yazılım geliştiren bir şirket olarak en büyük değerimizin “insan” olduğunu biliyor, ekiplerimizi bu yönde motive ediyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Ante Grup ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla:

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, bilişim sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Vizyonumuz

Uluslararası platformlarda sunduğu yüksek standartlardaki hizmet ve yaratıcı çözümleri ile aranan ve sektörü peşinden sürükleyen bir bilişim şirketi olmak

Misyonumuz

Çözümlerimizi kaliteden ödün vermeden ve yüksek teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak müşterilerimize ulaştırmaktır.