Yeni teknolojilerin ilk uygulama alanı, çoğunlukla savunma sanayii olmakta, daha sonra burada edinilen deneyim, sivil alandaki ihtiyaçlara entegre edilmektedir. VR, AR, MR teknolojileri de öncelikli olarak askeri personele yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kullanılmış olup hem taktik hem operasyonel seviyede eğitimleri sağlayacak uygulamalar geliştirilmiştir.

AR ve MR teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bu teknolojilerin kullanım alanı, eğitim sınırlarından çıkmaya başlamakta; sahada kullanıma uygun çözümler haline gelmektedir. Gerçek zamanlı sistemlere entegre bir şekilde durumsal farkındalık, taktik planların geliştirilmesi, operasyonel veri akışının sağlanması ve karar verme mekanizmalarının desteklenmesi gibi çeşitli kullanım alanlarında, ihtiyaçlara özel uygulama ve sistemler geliştirilmektedir.

Ante Grup

Bilgi Sistemleri ve Havacılık & Uzay

alanında yer aldığı projelerde edindiği deneyime, AR / MR teknolojilerini entegre ederek savunma sanayisine hizmet eden uygulamalar geliştirmektedir.
Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Ante Group.