Ante Grup, Sivil Simülatör için Entegre Simülatör Sistemleri Geliştirme Projesi kapsamında; uçak tipine göre benzetim yapan ve uçuş ekibi görevlerini simüle eden, hem yazılım hem de donanım bileşenlerinden oluşan yerli ve milli “A320 NEO/CEO Tam Uçuş Simülatörü”nün geliştirilmesinde yer almaktadır. Proje sonunda, EASA Level D sertifikasyon sürecinde kullanılacak bir araç üretilecektir.

Bu projenin yazılım tarafında, aşağıda belirtilen alt yazılım birimlerinin geliştirilmesine Ante Grup tarafından katkı sağlanmaktadır:

  • Boeing BDP (Binary Data Package / İkili Sistmede Veri Paketi) Uçak Sistemleri Yazılımı,
  • EASA Level D sertifikasyon sürecinde kullanılmak üzere QTG (Qualification Test Guide / Kalifikasyon Test Rehberi) Aracı,
  • Airbus A 320 Std 2 0 0 SSP Arayüz Yazılımları,
  • Öğretmen Konsol Yazılımı (IOS Instructor Operating Station),
  • Dibrif Sistemi,
  • Çevresel ve Yardımcı Simülasyon Yazılımları (Atmosferik model, ses arayüz yazılımı, ATIS, RC, ATC Modelleri, Input Output Arayüz Yazılımı)
  • Glass Cockpit (Sayısal Kokpit) Yazılımı,
  • ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System / Uçak Haberleşme Adresleme ve Raporlama Sistemi) Yazılımı

Ante Grup, içinde yer aldığı simülasyon ve simülatör sistemleri projelerinde edindiği yetkinliği ile kurumlara özel sistemler geliştirmeye devam etmektedir.

Günümüz koşullarında sivil ve askeri alanlarda personelin eğitimi, kapasite ve kabiliyetinin artırımı; zaman, mekân, ekstra iş gücü ve bütçe kalemlerinde ciddi anlamda maliyet doğurmaktadır.

Bunların yanında kâğıt-kalem ile sınıf ortamında gerçekleşen eğitimler, bilgiyi yalnızca kavrama düzeyinde aktarabilmektedir. Eğitim alan personelin ilgisini çekmemekte; eğitimler yalnızca kâğıt üzerinde tamamlanmış olmakta; harcanan kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda, etkin olma düzeyi çok çok düşük seviyelerde kalmaktadır.

Simülasyon ve Simülatör Sistemleri, teknolojiyi personel eğitimlerine entegre ederek, kuruma özel, zamandan ve mekândan bağımsız, tekrarlanabilir, risk faktörlerinden arınmış, sayısız senaryo imkanı ile özgün, maliyet etkin ve bilgiyi uygulama seviyesinde aktaran eğitim sistemleri sunmaktadır.

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Ante Group.